Подобряване на материалното положение на социално-слабите слоеве от населението и реализация на прогресивни пректи в социална сфера

soc.slabi.1

  1. 1. Фондацията насочи своето внимание и към събитията с външно- политически характер, като се солидаризира с усилията на прогресивната международна общественост и отпусна дарение на Българския червен кръст , което се използва за хуманитарна помощ на бежанците от Косово.
  2. 2. Подпомагане на домове на деца лишени от родителска грижа в гр. Якоруда, с. Стоб, кв. "Горна баня" (гр. София) и др.

3. Подпомагане на домове за стари хора - кв. "Горна Баня" (гр. София), кв. "Дървеница" (гр. София), кв. "Княжево" (гр. София).

4. Подпомагане на домове за деца и възрастни с умствена изостаналост - ДПБ "Св. Ив. Рилски" гр. Нови Искър, ПУИ с. Стоб, Дом за възрастни с деменция - кв. "Княжево" (гр. София), Дом за деца с умствена изостаналост- кв. "Горна Баня" (гр. София).

soc.slabi.2

soc.slabi.3

fip.logo
Адрес:
гр. София
бул. Ал. Пушкин №5
Търговски център „Павлово“
Телефон:
+359 2 857 67 34
Факс:+359 2 957 16 23
е-майл: office@fip.bg
maps