Реализирани проекти

Подпомагане възстановяването и съхраняването на българското културно - историческо наследство и паметниците на културата.

В тази област фондацията е реализирала следните проекти:

Ремонт на Римски мост "Долната киприя" - проектът е реализиран съвместно с Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл".

dolna.kipria.3Мостът се намира в землището на село Югово, общ. Лъки на 27 км. от Бачковския манастир. Това е единственото старо християнско селище в района, оцеляло след помохамеданчването от 1660 г.

През селото и неговото землище минава един от основните трако-римски презродопски пътища от Тракийската низина през Роженския превал към Беломорието, известен сред местните жители с имената "Стария друм", "Римския път" и др. Последните исторически сведения за активното му използване се откриват в пътеписа на френския пътешественик Пол Люка от 1710 г. След това пътят губи своето военно-стратегическо значение и остава да се ползва предимно за регионално стопански цели.

Read more: Ремонт на Римски мост "Долната киприя" - проектът е реализиран съвместно с Асоциация за...

Реставрация на църквата Преображение Господне в Преображенския манастир

preobrajenie.gospodnie.2През 2003 г., Фондация „Интелектуални проекти” започна реставрацията на църквата в Преображенският манастир, един от ценните паметници на архитектурата и изкуството в България. Фондацията поръча изготвянето на програма ( одобрена от НПИК) за цялостна реставрация на украсата в църквата.

Преображенският манастир се нарежда на едно от първите места по ценност в страната ни, поради факта, че при създаването на манастирският комплекс участват едни от най – известните възрожденски майстори - Захари Зограф и Уста Кольо Фичето. Манастирът е действащ, мъжки. Той разположен сред скалите, над река Янтра на 6 км от Велико Търново.

Read more: Реставрация на църквата Преображение Господне в Преображенския манастир

Подобряване на материалното положение на социално-слабите слоеве от населението и реализация на прогресивни пректи в социална сфера

soc.slabi.1

  1. 1. Фондацията насочи своето внимание и към събитията с външно- политически характер, като се солидаризира с усилията на прогресивната международна общественост и отпусна дарение на Българския червен кръст , което се използва за хуманитарна помощ на бежанците от Косово.
  2. 2. Подпомагане на домове на деца лишени от родителска грижа в гр. Якоруда, с. Стоб, кв. "Горна баня" (гр. София) и др.

3. Подпомагане на домове за стари хора - кв. "Горна Баня" (гр. София), кв. "Дървеница" (гр. София), кв. "Княжево" (гр. София).

Read more: Подобряване на материалното положение на социално-слабите слоеве от населението и реализация на...

Провежда собствени програми за подпомагане на образованието и науката.

istoria.na.borovo1. Отпечатване на книга "История на село Борово и Кръстова гора" с автор Игнат Бедров.

Книгата е посветена на 100-годишнината от повторното заселване на село Борово през 1903 г. Издаването й се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация "Интелектуални проекти" - София. Научното консултиране е дело на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл" - София (www.ongal.hit.bg).

Село Борово се намира на 38 км. южно от Бачковския манастир и на 6 км от гр. Лъки. В землището на селото се намира известният православен манастирски комплекс " Кръстова гора - Света Троица". Първите писмени сведения за с. Борово са от джелепкешанския регистър от 1576 г., а археологическите останки в и около него показват, че то е било населено поне от началото на Втората Българска държава.

Read more: Провежда собствени програми за подпомагане на образованието и науката.
fip.logo
Адрес:
гр. София
бул. Ал. Пушкин №5
Търговски център „Павлово“
Телефон:
+359 2 857 67 34
Факс:+359 2 957 16 23
е-майл: office@fip.bg
maps