Със средствата, събрани от благотворителния футболен мач между отборите на гр. Якоруда и гр. София, бяха осигурени плодове и храни за ДОВДЛРГ в гр. Якоруда.

Със средствата, събрани от благотворителния футболен мач между отборите на гр. Якоруда и гр. София, бяха осигурени плодове и храни за ДОВДЛРГ в гр. Якоруда.

fip.logo
Адрес:
гр. София
бул. Ал. Пушкин №5
Търговски център „Павлово“
Телефон:
+359 2 857 67 34
Факс:+359 2 957 16 23
е-майл: office@fip.bg
maps