По повод откриването на компютърна зала в СУПЗ „Княз Борис І”, фондацията дари нови компютри за децата.

IMG 1631По повод откриването на компютърна зала в СУПЗ „Княз Борис І”, фондацията дари нови компютри за децата.

fip.logo
Адрес:
гр. София
бул. Ал. Пушкин №5
Търговски център „Павлово“
Телефон:
+359 2 857 67 34
Факс:+359 2 957 16 23
е-майл: office@fip.bg
maps