Направени бяха коледни подаръци в домовете за деца сираци в Якоруда, гр. Рила и с. Стоб.

Yakoruda001Направени бяха коледни подаръци в домовете за деца сираци в Якоруда, гр. Рила и с. Стоб. Екипът на фондацията благодари на фирмата, производител на кренвирши „Браво” за предоставените от тях местни продукти. ЕТ „Нина Стил” дари дрехи и обувки. С набраните от дарители финансови средства бяха осигурени обувки, хранителни продукти и канцеларски материали.

fip.logo
Адрес:
гр. София
бул. Ал. Пушкин №5
Търговски център „Павлово“
Телефон:
+359 2 857 67 34
Факс:+359 2 957 16 23
е-майл: office@fip.bg
maps