С финансовата подкрепа на фондацията приключи ремонтът на Римския мост при с. Югово

rimski.most.yugovoС финансовата подкрепа на фондацията приключи ремонтът на Римския мост при с. Югово, който беше почти напълно разрушен от иманяри.

fip.logo
Адрес:
гр. София
бул. Ал. Пушкин №5
Търговски център „Павлово“
Телефон:
+359 2 857 67 34
Факс:+359 2 957 16 23
е-майл: office@fip.bg
maps