Отпусната беше финансова помощ на Асоциация „Онгъл”

Отпусната беше финансова помощ на Асоциация „Онгъл” за участие на техен представител в международен семинар по фолклористика в Русия.

fip.logo
Адрес:
гр. София
бул. Ал. Пушкин №5
Търговски център „Павлово“
Телефон:
+359 2 857 67 34
Факс:+359 2 957 16 23
е-майл: office@fip.bg
maps