Под формата на храни и материали беше направено дарение на Преображенския манастир.

Под формата на храни и материали беше направено дарение на Преображенския манастир. Обсъди се следващия етап за реставрация на стенописите в манастира.

fip.logo
Адрес:
гр. София
бул. Ал. Пушкин №5
Търговски център „Павлово“
Телефон:
+359 2 857 67 34
Факс:+359 2 957 16 23
е-майл: office@fip.bg
maps