С настъпването на коледните празници бяха направени подаръци за децата от Якоруда

YakorudaС настъпването на коледните празници бяха направени подаръци за децата от Якоруда и с. Стоб (чаршафи, канцеларски материали, кренвирши Браво).

fip.logo
Адрес:
гр. София
бул. Ал. Пушкин №5
Търговски център „Павлово“
Телефон:
+359 2 857 67 34
Факс:+359 2 957 16 23
е-майл: office@fip.bg
maps