Фондацията дари храни и материали за монашеското братство на Преображенския манастир.

Фондацията дари храни и материали за монашеското братство на Преображенския манастир. Екипът на фондацията се запозна с проблемите на обителта, обсъди се възможността за реставриране на църковните стенописи – дело на видния възрожденски зограф Захари Зограф.

fip.logo
Адрес:
гр. София
бул. Ал. Пушкин №5
Търговски център „Павлово“
Телефон:
+359 2 857 67 34
Факс:+359 2 957 16 23
е-майл: office@fip.bg
maps