Завърши реставрацията на "Колелото на живота" в църквата Преображение Господне в Преображенския манастир.

afterЗавърши реставрацията на "Колелото на живота" в църквата Преображение Господне в Преображенския манастир.

Известният стенопис на Захари Зограф "Колелото на живота", се намира на южната фасада на църквата. Стенописът има уникален характер благодарение на темата избрана от художника, която отразява времето , философията и естетиката на възрожденската личност. Поради факта, че той се намира на открито и е изложен от 156 години на неблагоприятни климатични условия, претърпял е многократни поправки между началото и края на 20 век и има силно променен естетически вид, който се отдалечава от същинското въздействие на оригинала на Захари Зограф е причина да започне реставрацията. Тя е част от програмата, одобрена от НИПК, за консервация и реставрация на църквата.

before

Реставрирането продължи две години ( 2005 и 2006г.в подходящ за това сезон). Целта на реставрационните операции бяха първо да се отстранят всички чужди на оригинала поправки и надживописвания. По-следващите реставрационни операции са свързани с оздравяването на живописната повърхност на стената като цяло и ревизия на всички места, където стенописът е претърпял разрушения След извършването на горните операции, може със сигурност да се каже, че стенописът е здрав и в оригиналния си вид там където той е оцелял. Разкриха се на много места подробности от художествената разработка на детайлите, характерни за четката на Захари Зограф, които преди това бяха напълно заличени.

През 2006 г., работата по "Колелото на живота" продължи. Стенописът "Колелото на живота", доби своята цялост, след колоритното приобщаване на липсващите части от оригиналната живопис.

Фондацията изказва своята благодарност на господин Христо Георгиев и Дейвид Арчър. Волята на дарителите беше със средствата да се реставрира стенописа на Захари Зограф. Много навременно за изпълнение на последен, малък, но завършителен етап от реставрацията с предоставяне на средства се включи и Министерство на Културата.

Предстои да се определи място за ктиторски надпис, където ще бъдат упоменати имената на всички настоящи и бъдещи дарители.

fip.logo
Адрес:
гр. София
бул. Ал. Пушкин №5
Търговски център „Павлово“
Телефон:
+359 2 857 67 34
Факс:+359 2 957 16 23
е-майл: office@fip.bg
maps