На кръстените деца от фондацията при СУПЗ „княз Борис І” гр. София, им се осигури

IMGP0654На кръстените деца от фондацията при СУПЗ „княз Борис І” гр. София, им се осигури и предостави обувки и учебници за новата учебна година. С децата се обсъдиха проблемите на завършилите вече образованието си и поели по трудния път на самостоятелност.

fip.logo
Адрес:
гр. София
бул. Ал. Пушкин №5
Търговски център „Павлово“
Телефон:
+359 2 857 67 34
Факс:+359 2 957 16 23
е-майл: office@fip.bg
maps