Другите за нас

Давайте правосъдие на сиромах и на сирак;
бъдете справедливи към потиснат и беден;
отървайте сиромаха и бедния…
Псалми [81:4]

fip.logo
Адрес:
гр. София
бул. Ал. Пушкин №5
Търговски център „Павлово“
Телефон:
+359 2 857 67 34
Факс:+359 2 957 16 23
е-майл: office@fip.bg
maps