Ние

fondationsФондация "Интелектуални проекти" е неправителствена организация с идеална цел, създадена на 18 февруари 1997 година.

Дейността на „Интелектуални проекти” е в няколко насоки:

  • Амбицията на фондацията е да работи за възраждане на българската духовност, провокиране на човешката солидарност, съпричастие и любов.
  • Да подпомага процесите на възстановяване, съхраняване на българското културно - историческо наследство и опазване на паметниците на културата.
  • Да спомага за популяризирането в България на чуждустранен икономически опит и стратегии в областта на инвестициите.

За осъществяването на своите цели фондацията сътрудничи с други фондации, институции, организации и физически лица.

fip.logo
Адрес:
гр. София
бул. Ал. Пушкин №5
Търговски център „Павлово“
Телефон:
+359 2 857 67 34
Факс:+359 2 957 16 23
е-майл: office@fip.bg
maps