Председател

antoan nikolovАнтоан Димитров Николов - Председател на "Фондация интелектуални проекти"

Антоан Димитров Николов е роден на 21 ноември 1967 година в град София. Завършва Магистърската си степен в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Председател е на Фондацията от февруари 1997 г. до момента. От септември 1991 г. до 2003 г. е бил общински съветник в СОС. До 1997 г. е бил член на Постоянната комисия по сигурност, обществен ред и граждански права, член на Постоянната комисия по стопанска политика, секретар на Постоянната комисия по нормативна уредба и обществен ред и заместник председател на Надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация. Председател е на Столичния общински съвет от 1997 г. до септември 2003 г. От 2002 г. до момента е преподавател в НБУ - "Практики на местното самоуправление". Участвал е в Съвместен проект за следдипломно обучение на общински служители между Столичен общински съвет, Института за следдипломна квалификация към УНСС и International Institute of Minicipale Clark, USA, като организатор и лектор. Също така и в Съвместен проект за разширяване участието нa младите хора във властта между Демократичната младежка общност на Европа и МСДС.

Read more: Председател

Ние

fondationsФондация "Интелектуални проекти" е неправителствена организация с идеална цел, създадена на 18 февруари 1997 година.

Дейността на „Интелектуални проекти” е в няколко насоки:

  • Амбицията на фондацията е да работи за възраждане на българската духовност, провокиране на човешката солидарност, съпричастие и любов.
  • Да подпомага процесите на възстановяване, съхраняване на българското културно - историческо наследство и опазване на паметниците на културата.
  • Да спомага за популяризирането в България на чуждустранен икономически опит и стратегии в областта на инвестициите.

За осъществяването на своите цели фондацията сътрудничи с други фондации, институции, организации и физически лица.

fip.logo
Адрес:
гр. София
бул. Ал. Пушкин №5
Търговски център „Павлово“
Телефон:
+359 2 857 67 34
Факс:+359 2 957 16 23
е-майл: office@fip.bg
maps